A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat pińczowski 

pińczowski
brak 19.67% 22.51% 25.36% 28.20% 31.05% 33.89% 36.73% 39.58% 42.42% 45.27%
danych 22.50% 25.35% 28.19% 31.04% 33.88% 36.72% 39.57% 42.41% 45.26% 48.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 550
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 091
Liczba ważnych kart:6 091
Frekwencja wyborcza:17.63%
Liczba głosów ważnych:5 847
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:1 641
% 28.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Działoszyce 4 431  649  649  623  276  44.30
Kije 3 745  648  648  615  182  29.59
Michałów 3 885  615  615  575  217  37.74
Pińczów 18 589  3 549  3 549  3 427  674  19.67
Złota 3 900  630  630  607  292  48.11
Ogółem 34 550  6 091  6 091  5 847  1 641  28.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 1 155 70.38 19.75
KOZAK Wojciech 8 0.49 0.14
KURTYKA Halina Ewa 17 1.04 0.29
SORYS Stanisław Andrzej 0 0.00 0.00
OCZKOWICZ Beata 54 3.29 0.92
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 10 0.61 0.17
PAWLAK Mirosław Antoni 306 18.65 5.23
KAŁA Józef 2 0.12 0.03
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 86 5.24 1.47
DUTKA Bronisław 3 0.18 0.05