A  A+ A+

Powiat sandomierski 

sandomierski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:66 464
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 479
Liczba ważnych kart:12 478
Frekwencja wyborcza:18.78%
Liczba głosów ważnych:12 043
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sandomierz 20 681  4 802  4 802  4 663  0.00
Dwikozy 7 436  1 123  1 123  1 085  0.00
Klimontów 6 883  994  994  951  0.00
Koprzywnica 5 690  1 239  1 239  1 175  0.00
Łoniów 6 140  1 046  1 046  1 005  0.00
Obrazów 5 487  798  797  760  0.00
Samborzec 7 221  1 374  1 374  1 341  0.00
Wilczyce 3 165  455  455  444  0.00
Zawichost 3 761  648  648  619  0.00
Ogółem 66 464  12 479  12 478  12 043  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne