A  A+ A+

Powiat skarżyski 

skarżyski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 703
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 075
Liczba ważnych kart:14 073
Frekwencja wyborcza:21.42%
Liczba głosów ważnych:13 617
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Skarżysko-Kamienna 40 295  9 207  9 207  8 926  0.00
Bliżyn 7 055  1 223  1 223  1 176  0.00
Łączna 4 256  729  729  700  0.00
Skarżysko Kościelne 5 163  973  973  941  0.00
Suchedniów 8 934  1 943  1 941  1 874  0.00
Ogółem 65 703  14 075  14 073  13 617  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne