A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat skarżyski 

skarżyski
brak 2.70% 4.34% 5.99% 7.63% 9.28% 10.92% 12.56% 14.21% 15.85% 17.50%
danych 4.33% 5.98% 7.62% 9.27% 10.91% 12.55% 14.20% 15.84% 17.49% 19.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 703
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 075
Liczba ważnych kart:14 073
Frekwencja wyborcza:21.42%
Liczba głosów ważnych:13 617
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:697
% 5.12%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Skarżysko-Kamienna 40 295  9 207  9 207  8 926  241  2.70
Bliżyn 7 055  1 223  1 223  1 176  65  5.53
Łączna 4 256  729  729  700  134  19.14
Skarżysko Kościelne 5 163  973  973  941  147  15.62
Suchedniów 8 934  1 943  1 941  1 874  110  5.87
Ogółem 65 703  14 075  14 073  13 617  697  5.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 464 66.57 3.41
KOZAK Wojciech 11 1.58 0.08
KURTYKA Halina Ewa 25 3.59 0.18
SORYS Stanisław Andrzej 2 0.29 0.01
OCZKOWICZ Beata 61 8.75 0.45
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 9 1.29 0.07
PAWLAK Mirosław Antoni 64 9.18 0.47
KAŁA Józef 4 0.57 0.03
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 51 7.32 0.37
DUTKA Bronisław 6 0.86 0.04