A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat starachowicki 

starachowicki
brak 3.30% 4.43% 5.57% 6.70% 7.83% 8.97% 10.10% 11.23% 12.36% 13.50%
danych 4.42% 5.56% 6.69% 7.82% 8.96% 10.09% 11.22% 12.35% 13.49% 14.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 174
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 367
Liczba ważnych kart:14 361
Frekwencja wyborcza:18.62%
Liczba głosów ważnych:13 939
% głosów ważnych:97.06%
Liczba głosów na listy komitetu:915
% 6.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Starachowice 43 297  8 704  8 700  8 480  280  3.30
Brody 8 949  1 368  1 368  1 325  130  9.81
Mirzec 6 915  1 300  1 300  1 258  171  13.59
Pawłów 12 161  1 828  1 826  1 757  257  14.63
Wąchock 5 852  1 167  1 167  1 119  77  6.88
Ogółem 77 174  14 367  14 361  13 939  915  6.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 586 64.04 4.20
KOZAK Wojciech 14 1.53 0.10
KURTYKA Halina Ewa 35 3.83 0.25
SORYS Stanisław Andrzej 6 0.66 0.04
OCZKOWICZ Beata 60 6.56 0.43
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 10 1.09 0.07
PAWLAK Mirosław Antoni 93 10.16 0.67
KAŁA Józef 2 0.22 0.01
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 100 10.93 0.72
DUTKA Bronisław 9 0.98 0.06