A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat chodzieski 

chodzieski
brak 3.89% 5.54% 7.19% 8.84% 10.49% 12.15% 13.80% 15.45% 17.10% 18.75%
danych 5.53% 7.18% 8.83% 10.48% 12.14% 13.79% 15.44% 17.09% 18.74% 20.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 681
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 881
Liczba ważnych kart:7 881
Frekwencja wyborcza:20.92%
Liczba głosów ważnych:7 456
% głosów ważnych:94.61%
Liczba głosów na listy komitetu:732
% 9.82%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chodzież 15 767  3 807  3 807  3 621  141  3.89
Budzyń 6 618  1 116  1 116  1 057  184  17.41
Chodzież 4 541  863  863  814  80  9.83
Margonin 4 906  1 099  1 099  1 044  213  20.40
Szamocin 5 849  996  996  920  114  12.39
Ogółem 37 681  7 881  7 881  7 456  732  9.82
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 282 38.52 3.78
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 42 5.74 0.56
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 32 4.37 0.43
JANKOWIAK Wojciech 30 4.10 0.40
SZALCZYK Zofia Barbara 39 5.33 0.52
PASZYK Krzysztof Michał 201 27.46 2.70
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 20 2.73 0.27
KUBIAK Andrzej 18 2.46 0.24
CHOJNACKA Andżelika Helena 27 3.69 0.36
BAUMGART Marek Piotr 41 5.60 0.55