A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat jarociński 

jarociński
brak 13.40% 15.04% 16.68% 18.32% 19.96% 21.60% 23.23% 24.87% 26.51% 28.15%
danych 15.03% 16.67% 18.31% 19.95% 21.59% 23.22% 24.86% 26.50% 28.14% 29.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 891
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 539
Liczba ważnych kart:11 536
Frekwencja wyborcza:20.28%
Liczba głosów ważnych:10 719
% głosów ważnych:92.92%
Liczba głosów na listy komitetu:1 716
% 16.01%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jaraczewo 6 588  1 090  1 090  997  297  29.79
Jarocin 36 290  8 324  8 322  7 734  1 036  13.40
Kotlin 5 736  868  868  814  159  19.53
Żerków 8 277  1 257  1 256  1 174  224  19.08
Ogółem 56 891  11 539  11 536  10 719  1 716  16.01
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 1 009 58.80 9.41
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 467 27.21 4.36
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 62 3.61 0.58
JANKOWIAK Wojciech 24 1.40 0.22
SZALCZYK Zofia Barbara 43 2.51 0.40
PASZYK Krzysztof Michał 4 0.23 0.04
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 37 2.16 0.35
KUBIAK Andrzej 32 1.86 0.30
CHOJNACKA Andżelika Helena 16 0.93 0.15
BAUMGART Marek Piotr 22 1.28 0.21