A  A+ A+

Powiat kolski 

kolski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 980
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 068
Liczba ważnych kart:12 067
Frekwencja wyborcza:16.77%
Liczba głosów ważnych:11 551
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Koło 18 663  4 254  4 254  4 115  0.00
Babiak 6 479  993  992  940  0.00
Chodów 2 768  350  350  333  0.00
Dąbie 5 433  866  866  816  0.00
Grzegorzew 4 539  790  790  748  0.00
Kłodawa 10 766  1 588  1 588  1 517  0.00
Koło 5 985  907  907  877  0.00
Kościelec 5 394  721  721  692  0.00
Olszówka 3 803  442  442  416  0.00
Osiek Mały 4 652  705  705  675  0.00
Przedecz 3 498  452  452  422  0.00
Ogółem 71 980  12 068  12 067  11 551  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne