A  A+ A+

Powiat międzychodzki 

międzychodzki
brak 15.34% 15.57% 15.80% 16.03% 16.26% 16.49% 16.72% 16.95% 17.18% 17.41%
danych 15.56% 15.79% 16.02% 16.25% 16.48% 16.71% 16.94% 17.17% 17.40% 17.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 199
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 866
Liczba ważnych kart:4 866
Frekwencja wyborcza:16.66%
Liczba głosów ważnych:4 585
% głosów ważnych:94.23%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  232  5.06
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  967  21.09
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  275  6.00
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 402  30.58
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  119  2.60
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  452  9.86
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  911  19.87
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  164  3.58
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  63  1.37
  Komitety razem 4 585  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Chrzypsko Wielkie 2 654  407  407  15.34  386  94.84
Kwilcz 4 869  771  771  15.83  706  91.57
Międzychód 14 708  2 594  2 594  17.64  2 445  94.26
Sieraków 6 968  1 094  1 094  15.70  1 048  95.80
Powiat ogółem 29 199  4 866  4 866  16.66  4 585  94.23