A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat obornicki 

obornicki
brak 6.97% 8.54% 10.10% 11.67% 13.23% 14.80% 16.36% 17.93% 19.49% 21.06%
danych 8.53% 10.09% 11.66% 13.22% 14.79% 16.35% 17.92% 19.48% 21.05% 22.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 531
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 223
Liczba ważnych kart:9 215
Frekwencja wyborcza:20.26%
Liczba głosów ważnych:8 742
% głosów ważnych:94.87%
Liczba głosów na listy komitetu:996
% 11.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oborniki 26 101  5 481  5 478  5 241  604  11.52
Rogoźno 13 780  2 736  2 731  2 555  178  6.97
Ryczywół 5 650  1 006  1 006  946  214  22.62
Ogółem 45 531  9 223  9 215  8 742  996  11.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 253 25.40 2.89
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 30 3.01 0.34
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 40 4.02 0.46
JANKOWIAK Wojciech 22 2.21 0.25
SZALCZYK Zofia Barbara 61 6.12 0.70
PASZYK Krzysztof Michał 516 51.81 5.90
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 23 2.31 0.26
KUBIAK Andrzej 23 2.31 0.26
CHOJNACKA Andżelika Helena 16 1.61 0.18
BAUMGART Marek Piotr 12 1.20 0.14