A  A+ A+

Powiat ostrzeszowski 

ostrzeszowski
brak 17.73% 18.42% 19.11% 19.80% 20.49% 21.18% 21.86% 22.55% 23.24% 23.93%
danych 18.41% 19.10% 19.79% 20.48% 21.17% 21.85% 22.54% 23.23% 23.92% 24.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:43 839
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 862
Liczba ważnych kart:9 858
Frekwencja wyborcza:22.50%
Liczba głosów ważnych:9 419
% głosów ważnych:95.55%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  293  3.11
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  660  7.01
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  540  5.73
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 116  11.85
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  159  1.69
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  4 480  47.56
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 476  15.67
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  631  6.70
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  64  0.68
  Komitety razem 9 419  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Czajków 2 066  387  387  18.73  373  96.38
Doruchów 4 110  795  795  19.34  762  95.85
Grabów nad Prosną 6 233  1 455  1 455  23.34  1 383  95.05
Kobyla Góra 4 773  1 110  1 110  23.26  1 034  93.15
Kraszewice 2 870  595  595  20.73  566  95.13
Mikstat 4 935  875  875  17.73  846  96.69
Ostrzeszów 18 852  4 645  4 641  24.62  4 455  95.99
Powiat ogółem 43 839  9 862  9 858  22.49  9 419  95.55