A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat pleszewski 

pleszewski
brak 12.59% 15.37% 18.15% 20.93% 23.71% 26.49% 29.27% 32.05% 34.83% 37.61%
danych 15.36% 18.14% 20.92% 23.70% 26.48% 29.26% 32.04% 34.82% 37.60% 40.39%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 599
Liczba ważnych kart:8 595
Frekwencja wyborcza:17.18%
Liczba głosów ważnych:8 169
% głosów ważnych:95.04%
Liczba głosów na listy komitetu:1 850
% 22.65%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chocz 3 786  490  490  475  152  32.00
Czermin 3 839  619  619  563  210  37.30
Dobrzyca 6 559  1 114  1 114  1 035  418  40.39
Gizałki 3 630  508  508  480  191  39.79
Gołuchów 8 193  1 500  1 499  1 439  353  24.53
Pleszew 24 039  4 368  4 365  4 177  526  12.59
Ogółem 50 046  8 599  8 595  8 169  1 850  22.65
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 1 274 68.86 15.60
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 425 22.97 5.20
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 23 1.24 0.28
JANKOWIAK Wojciech 20 1.08 0.24
SZALCZYK Zofia Barbara 14 0.76 0.17
PASZYK Krzysztof Michał 4 0.22 0.05
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 12 0.65 0.15
KUBIAK Andrzej 22 1.19 0.27
CHOJNACKA Andżelika Helena 31 1.68 0.38
BAUMGART Marek Piotr 25 1.35 0.31