A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat rawicki 

rawicki
brak 8.85% 11.15% 13.44% 15.74% 18.04% 20.34% 22.63% 24.93% 27.23% 29.52%
danych 11.14% 13.43% 15.73% 18.03% 20.33% 22.62% 24.92% 27.22% 29.51% 31.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 304
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 294
Liczba ważnych kart:8 293
Frekwencja wyborcza:17.17%
Liczba głosów ważnych:7 855
% głosów ważnych:94.72%
Liczba głosów na listy komitetu:1 267
% 16.13%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bojanowo 7 072  1 068  1 067  1 009  194  19.23
Jutrosin 5 550  852  852  807  222  27.51
Miejska Górka 7 480  1 137  1 137  1 051  268  25.50
Pakosław 3 642  657  657  616  196  31.82
Rawicz 24 560  4 580  4 580  4 372  387  8.85
Ogółem 48 304  8 294  8 293  7 855  1 267  16.13
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 407 32.12 5.18
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 637 50.28 8.11
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 30 2.37 0.38
JANKOWIAK Wojciech 20 1.58 0.25
SZALCZYK Zofia Barbara 27 2.13 0.34
PASZYK Krzysztof Michał 4 0.32 0.05
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 21 1.66 0.27
KUBIAK Andrzej 63 4.97 0.80
CHOJNACKA Andżelika Helena 28 2.21 0.36
BAUMGART Marek Piotr 30 2.37 0.38