A  A+ A+

Powiat turecki 

turecki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:67 660
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 213
Liczba ważnych kart:12 212
Frekwencja wyborcza:18.05%
Liczba głosów ważnych:11 645
% głosów ważnych:95.36%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Turek 23 391  5 295  5 295  5 048  0.00
Brudzew 4 754  710  710  679  0.00
Dobra 5 021  796  796  751  0.00
Kawęczyn 4 215  685  684  636  0.00
Malanów 5 107  649  649  625  0.00
Przykona 3 490  521  521  494  0.00
Tuliszków 8 422  1 229  1 229  1 179  0.00
Turek 6 859  1 107  1 107  1 072  0.00
Władysławów 6 401  1 221  1 221  1 161  0.00
Ogółem 67 660  12 213  12 212  11 645  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne