A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat turecki 

turecki
brak 5.35% 7.39% 9.43% 11.48% 13.52% 15.56% 17.60% 19.64% 21.69% 23.73%
danych 7.38% 9.42% 11.47% 13.51% 15.55% 17.59% 19.63% 21.68% 23.72% 25.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:67 660
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 213
Liczba ważnych kart:12 212
Frekwencja wyborcza:18.05%
Liczba głosów ważnych:11 645
% głosów ważnych:95.36%
Liczba głosów na listy komitetu:1 404
% 12.06%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Turek 23 391  5 295  5 295  5 048  270  5.35
Brudzew 4 754  710  710  679  175  25.77
Dobra 5 021  796  796  751  138  18.38
Kawęczyn 4 215  685  684  636  129  20.28
Malanów 5 107  649  649  625  119  19.04
Przykona 3 490  521  521  494  91  18.42
Tuliszków 8 422  1 229  1 229  1 179  164  13.91
Turek 6 859  1 107  1 107  1 072  188  17.54
Władysławów 6 401  1 221  1 221  1 161  130  11.20
Ogółem 67 660  12 213  12 212  11 645  1 404  12.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 645 45.94 5.54
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 92 6.55 0.79
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 280 19.94 2.40
JANKOWIAK Wojciech 195 13.89 1.67
SZALCZYK Zofia Barbara 39 2.78 0.33
PASZYK Krzysztof Michał 4 0.28 0.03
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 22 1.57 0.19
KUBIAK Andrzej 24 1.71 0.21
CHOJNACKA Andżelika Helena 79 5.63 0.68
BAUMGART Marek Piotr 24 1.71 0.21