A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat wągrowiecki 

wągrowiecki
brak 4.79% 7.18% 9.58% 11.97% 14.36% 16.76% 19.15% 21.54% 23.93% 26.33%
danych 7.17% 9.57% 11.96% 14.35% 16.75% 19.14% 21.53% 23.92% 26.32% 28.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 272
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 778
Liczba ważnych kart:9 778
Frekwencja wyborcza:18.02%
Liczba głosów ważnych:9 268
% głosów ważnych:94.78%
Liczba głosów na listy komitetu:1 289
% 13.91%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wągrowiec 19 896  4 267  4 267  4 133  198  4.79
Damasławek 4 402  803  803  739  178  24.09
Gołańcz 6 598  1 098  1 098  1 019  289  28.36
Mieścisko 4 747  695  695  659  95  14.42
Skoki 7 118  1 196  1 196  1 136  93  8.19
Wapno 2 419  333  333  290  65  22.41
Wągrowiec 9 092  1 386  1 386  1 292  371  28.72
Ogółem 54 272  9 778  9 778  9 268  1 289  13.91
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 587 45.54 6.33
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 50 3.88 0.54
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 93 7.21 1.00
JANKOWIAK Wojciech 59 4.58 0.64
SZALCZYK Zofia Barbara 150 11.64 1.62
PASZYK Krzysztof Michał 196 15.21 2.11
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 45 3.49 0.49
KUBIAK Andrzej 34 2.64 0.37
CHOJNACKA Andżelika Helena 39 3.03 0.42
BAUMGART Marek Piotr 36 2.79 0.39