A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat wolsztyński 

wolsztyński
brak 8.49% 10.04% 11.59% 13.14% 14.69% 16.24% 17.78% 19.33% 20.88% 22.43%
danych 10.03% 11.58% 13.13% 14.68% 16.23% 17.77% 19.32% 20.87% 22.42% 23.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 254
Liczba ważnych kart:8 252
Frekwencja wyborcza:18.64%
Liczba głosów ważnych:7 826
% głosów ważnych:94.84%
Liczba głosów na listy komitetu:1 055
% 13.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Przemęt 10 971  1 563  1 561  1 468  352  23.98
Siedlec 9 575  1 624  1 624  1 505  291  19.34
Wolsztyn 23 727  5 067  5 067  4 853  412  8.49
Ogółem 44 273  8 254  8 252  7 826  1 055  13.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 463 43.89 5.92
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 250 23.70 3.19
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 27 2.56 0.35
JANKOWIAK Wojciech 105 9.95 1.34
SZALCZYK Zofia Barbara 88 8.34 1.12
PASZYK Krzysztof Michał 11 1.04 0.14
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 29 2.75 0.37
KUBIAK Andrzej 24 2.27 0.31
CHOJNACKA Andżelika Helena 37 3.51 0.47
BAUMGART Marek Piotr 21 1.99 0.27