A  A+ A+

Powiat wrzesiński 

wrzesiński
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 160
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 671
Liczba ważnych kart:11 669
Frekwencja wyborcza:19.40%
Liczba głosów ważnych:11 162
% głosów ważnych:95.66%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kołaczkowo 4 756  870  868  823  0.00
Miłosław 8 318  1 492  1 492  1 408  0.00
Nekla 5 662  1 082  1 082  1 020  0.00
Pyzdry 5 735  947  947  912  0.00
Września 35 689  7 280  7 280  6 999  0.00
Ogółem 60 160  11 671  11 669  11 162  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne