A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat złotowski 

złotowski
brak 4.59% 6.35% 8.11% 9.87% 11.63% 13.40% 15.16% 16.92% 18.68% 20.44%
danych 6.34% 8.10% 9.86% 11.62% 13.39% 15.15% 16.91% 18.67% 20.43% 22.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 280
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 051
Liczba ważnych kart:10 050
Frekwencja wyborcza:18.18%
Liczba głosów ważnych:9 522
% głosów ważnych:94.75%
Liczba głosów na listy komitetu:928
% 9.75%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Złotów 15 037  3 528  3 527  3 396  156  4.59
Jastrowie 9 208  1 433  1 433  1 364  90  6.60
Krajenka 5 919  1 194  1 194  1 134  137  12.08
Lipka 4 421  723  723  661  117  17.70
Okonek 7 075  990  990  927  87  9.39
Tarnówka 2 481  387  387  356  32  8.99
Zakrzewo 3 914  777  777  720  95  13.19
Złotów 7 225  1 019  1 019  964  214  22.20
Ogółem 55 280  10 051  10 050  9 522  928  9.75
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 371 39.98 3.90
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 75 8.08 0.79
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 69 7.44 0.72
JANKOWIAK Wojciech 84 9.05 0.88
SZALCZYK Zofia Barbara 90 9.70 0.95
PASZYK Krzysztof Michał 26 2.80 0.27
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 39 4.20 0.41
KUBIAK Andrzej 75 8.08 0.79
CHOJNACKA Andżelika Helena 48 5.17 0.50
BAUMGART Marek Piotr 51 5.50 0.54