A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat białogardzki 

białogardzki
brak 0.51% 0.64% 0.77% 0.89% 1.02% 1.15% 1.28% 1.41% 1.53% 1.66%
danych 0.63% 0.76% 0.88% 1.01% 1.14% 1.27% 1.40% 1.52% 1.65% 1.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 640
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 940
Liczba ważnych kart:5 940
Frekwencja wyborcza:15.37%
Liczba głosów ważnych:5 683
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:60
% 1.06%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białogard 19 337  3 580  3 580  3 463  34  0.98
Białogard 6 169  615  615  583  0.51
Karlino 7 163  875  875  837  15  1.79
Tychowo 5 971  870  870  800  1.00
Ogółem 38 640  5 940  5 940  5 683  60  1.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 18 30.00 0.32
DYMITRIADIS Dimitris 8 13.33 0.14
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 3 5.00 0.05
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 3 5.00 0.05
OYEDEMI Dorota Barbara 9 15.00 0.16
ADEL Juliusz Wilhelm 1 1.67 0.02
MIETLICKI Mateusz Marcin 5 8.33 0.09
MICHALSKI Daniel 6 10.00 0.11
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 7 11.67 0.12