A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat białogardzki 

białogardzki
brak 2.99% 3.58% 4.18% 4.77% 5.36% 5.96% 6.55% 7.14% 7.73% 8.33%
danych 3.57% 4.17% 4.76% 5.35% 5.95% 6.54% 7.13% 7.72% 8.32% 8.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 640
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 940
Liczba ważnych kart:5 940
Frekwencja wyborcza:15.37%
Liczba głosów ważnych:5 683
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:239
% 4.21%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białogard 19 337  3 580  3 580  3 463  122  3.52
Białogard 6 169  615  615  583  52  8.92
Karlino 7 163  875  875  837  25  2.99
Tychowo 5 971  870  870  800  40  5.00
Ogółem 38 640  5 940  5 940  5 683  239  4.21
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FEDAK Jolanta Beata 44 18.41 0.77
RZEPA Jarosław Michał 116 48.54 2.04
KORCZYŃSKA Dorota Marta 21 8.79 0.37
SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 2 0.84 0.04
KRAWCZUK Jan 12 5.02 0.21
FIEDOROWICZ Czesław 4 1.67 0.07
KULINICZ Tomasz Teodor 4 1.67 0.07
ODACHOWSKA Agnieszka Maria 12 5.02 0.21
KUCHARSKA Barbara 8 3.35 0.14
MIĆKO Ryszard Józef 16 6.69 0.28