A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat goleniowski 

goleniowski
brak 4.27% 5.72% 7.18% 8.63% 10.09% 11.54% 12.99% 14.45% 15.90% 17.36%
danych 5.71% 7.17% 8.62% 10.08% 11.53% 12.98% 14.44% 15.89% 17.35% 18.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 570
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 564
Liczba ważnych kart:11 563
Frekwencja wyborcza:17.64%
Liczba głosów ważnych:11 069
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:1 106
% 9.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Goleniów 28 593  5 537  5 537  5 380  252  4.68
Maszewo 6 663  775  775  746  62  8.31
Nowogard 20 126  3 794  3 794  3 578  673  18.81
Osina 2 287  357  357  332  56  16.87
Przybiernów 4 065  544  543  518  41  7.92
Stepnica 3 836  557  557  515  22  4.27
Ogółem 65 570  11 564  11 563  11 069  1 106  9.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FEDAK Jolanta Beata 113 10.22 1.02
RZEPA Jarosław Michał 99 8.95 0.89
KORCZYŃSKA Dorota Marta 38 3.44 0.34
SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 12 1.08 0.11
KRAWCZUK Jan 14 1.27 0.13
FIEDOROWICZ Czesław 11 0.99 0.10
KULINICZ Tomasz Teodor 785 70.98 7.09
ODACHOWSKA Agnieszka Maria 5 0.45 0.05
KUCHARSKA Barbara 19 1.72 0.17
MIĆKO Ryszard Józef 10 0.90 0.09