A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat kołobrzeski 

kołobrzeski
brak 0.54% 0.75% 0.95% 1.16% 1.37% 1.58% 1.78% 1.99% 2.20% 2.40%
danych 0.74% 0.94% 1.15% 1.36% 1.57% 1.77% 1.98% 2.19% 2.39% 2.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 004
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 842
Liczba ważnych kart:14 839
Frekwencja wyborcza:23.19%
Liczba głosów ważnych:14 333
% głosów ważnych:96.59%
Liczba głosów na listy komitetu:307
% 2.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kołobrzeg 37 852  10 105  10 102  9 797  231  2.36
Dygowo 4 382  712  712  677  11  1.62
Gościno 4 102  653  653  624  11  1.76
Kołobrzeg 8 264  1 805  1 805  1 742  33  1.89
Rymań 3 323  359  359  345  2.61
Siemyśl 2 921  433  433  410  1.95
Ustronie Morskie 3 160  775  775  738  0.54
Ogółem 64 004  14 842  14 839  14 333  307  2.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 27 8.79 0.19
DYMITRIADIS Dimitris 7 2.28 0.05
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 7 2.28 0.05
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 5 1.63 0.03
OYEDEMI Dorota Barbara 229 74.59 1.60
ADEL Juliusz Wilhelm 3 0.98 0.02
MIETLICKI Mateusz Marcin 4 1.30 0.03
MICHALSKI Daniel 10 3.26 0.07
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 15 4.89 0.10