A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat myśliborski 

myśliborski
brak 4.95% 6.14% 7.34% 8.53% 9.72% 10.92% 12.11% 13.30% 14.49% 15.69%
danych 6.13% 7.33% 8.52% 9.71% 10.91% 12.10% 13.29% 14.48% 15.68% 16.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 623
Liczba ważnych kart:8 621
Frekwencja wyborcza:16.11%
Liczba głosów ważnych:8 287
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:594
% 7.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Barlinek 15 628  2 667  2 667  2 567  127  4.95
Boleszkowice 2 337  287  287  276  21  7.61
Dębno 16 461  2 836  2 835  2 722  166  6.10
Myślibórz 16 438  2 499  2 498  2 408  227  9.43
Nowogródek Pomorski 2 677  334  334  314  53  16.88
Ogółem 53 541  8 623  8 621  8 287  594  7.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FEDAK Jolanta Beata 153 25.76 1.85
RZEPA Jarosław Michał 265 44.61 3.20
KORCZYŃSKA Dorota Marta 37 6.23 0.45
SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 11 1.85 0.13
KRAWCZUK Jan 12 2.02 0.14
FIEDOROWICZ Czesław 4 0.67 0.05
KULINICZ Tomasz Teodor 2 0.34 0.02
ODACHOWSKA Agnieszka Maria 19 3.20 0.23
KUCHARSKA Barbara 29 4.88 0.35
MIĆKO Ryszard Józef 62 10.44 0.75