A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat policki 

policki
brak 1.70% 1.88% 2.06% 2.24% 2.42% 2.61% 2.79% 2.97% 3.15% 3.33%
danych 1.87% 2.05% 2.23% 2.41% 2.60% 2.78% 2.96% 3.14% 3.32% 3.51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 131
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 967
Liczba ważnych kart:13 965
Frekwencja wyborcza:24.88%
Liczba głosów ważnych:13 529
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:303
% 2.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobra (Szczecińska) 14 207  4 401  4 399  4 300  110  2.56
Kołbaskowo 8 559  1 931  1 931  1 882  66  3.51
Nowe Warpno 1 327  302  302  289  2.42
Police 32 038  7 333  7 333  7 058  120  1.70
Ogółem 56 131  13 967  13 965  13 529  303  2.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FEDAK Jolanta Beata 106 34.98 0.78
RZEPA Jarosław Michał 79 26.07 0.58
KORCZYŃSKA Dorota Marta 53 17.49 0.39
SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 2 0.66 0.01
KRAWCZUK Jan 6 1.98 0.04
FIEDOROWICZ Czesław 3 0.99 0.02
KULINICZ Tomasz Teodor 12 3.96 0.09
ODACHOWSKA Agnieszka Maria 11 3.63 0.08
KUCHARSKA Barbara 15 4.95 0.11
MIĆKO Ryszard Józef 16 5.28 0.12