A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat sławieński 

sławieński
brak 0.34% 0.40% 0.47% 0.53% 0.60% 0.66% 0.72% 0.79% 0.85% 0.92%
danych 0.39% 0.46% 0.52% 0.59% 0.65% 0.71% 0.78% 0.84% 0.91% 0.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 085
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 825
Liczba ważnych kart:7 824
Frekwencja wyborcza:16.98%
Liczba głosów ważnych:7 454
% głosów ważnych:95.27%
Liczba głosów na listy komitetu:46
% 0.62%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Darłowo 11 584  2 407  2 407  2 326  20  0.86
Sławno 10 218  1 965  1 965  1 856  0.38
Darłowo 6 426  1 274  1 273  1 219  0.41
Malechowo 5 205  622  622  583  0.34
Postomino 5 687  750  750  714  0.98
Sławno 6 965  807  807  756  0.66
Ogółem 46 085  7 825  7 824  7 454  46  0.62
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 10 21.74 0.13
DYMITRIADIS Dimitris 4 8.70 0.05
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 1 2.17 0.01
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 3 6.52 0.04
OYEDEMI Dorota Barbara 5 10.87 0.07
ADEL Juliusz Wilhelm 2 4.35 0.03
MIETLICKI Mateusz Marcin 3 6.52 0.04
MICHALSKI Daniel 9 19.57 0.12
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 9 19.57 0.12