A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat szczecinecki 

szczecinecki
brak 2.98% 4.26% 5.54% 6.83% 8.11% 9.39% 10.67% 11.95% 13.24% 14.52%
danych 4.25% 5.53% 6.82% 8.10% 9.38% 10.66% 11.94% 13.23% 14.51% 15.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 675
Liczba ważnych kart:11 670
Frekwencja wyborcza:18.62%
Liczba głosów ważnych:11 194
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:553
% 4.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Szczecinek 32 298  7 483  7 482  7 242  216  2.98
Barwice 7 028  813  813  772  122  15.80
Biały Bór 4 288  713  713  656  62  9.45
Borne Sulinowo 7 670  1 294  1 290  1 231  45  3.66
Grzmiąca 4 093  535  535  504  51  10.12
Szczecinek 7 332  837  837  789  57  7.22
Ogółem 62 709  11 675  11 670  11 194  553  4.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FEDAK Jolanta Beata 102 18.44 0.91
RZEPA Jarosław Michał 281 50.81 2.51
KORCZYŃSKA Dorota Marta 38 6.87 0.34
SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 8 1.45 0.07
KRAWCZUK Jan 56 10.13 0.50
FIEDOROWICZ Czesław 17 3.07 0.15
KULINICZ Tomasz Teodor 3 0.54 0.03
ODACHOWSKA Agnieszka Maria 8 1.45 0.07
KUCHARSKA Barbara 29 5.24 0.26
MIĆKO Ryszard Józef 11 1.99 0.10