A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat wałecki 

wałecki
brak 3.07% 4.18% 5.30% 6.41% 7.52% 8.64% 9.75% 10.86% 11.97% 13.09%
danych 4.17% 5.29% 6.40% 7.51% 8.63% 9.74% 10.85% 11.96% 13.08% 14.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 873
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 206
Liczba ważnych kart:7 205
Frekwencja wyborcza:16.81%
Liczba głosów ważnych:6 914
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:432
% 6.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wałcz 20 683  4 345  4 344  4 199  129  3.07
Człopa 4 067  505  505  477  49  10.27
Mirosławiec 4 212  552  552  521  44  8.45
Tuczno 4 012  547  547  514  73  14.20
Wałcz 9 899  1 257  1 257  1 203  137  11.39
Ogółem 42 873  7 206  7 205  6 914  432  6.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FEDAK Jolanta Beata 121 28.01 1.75
RZEPA Jarosław Michał 177 40.97 2.56
KORCZYŃSKA Dorota Marta 27 6.25 0.39
SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 8 1.85 0.12
KRAWCZUK Jan 28 6.48 0.40
FIEDOROWICZ Czesław 12 2.78 0.17
KULINICZ Tomasz Teodor 2 0.46 0.03
ODACHOWSKA Agnieszka Maria 16 3.70 0.23
KUCHARSKA Barbara 34 7.87 0.49
MIĆKO Ryszard Józef 7 1.62 0.10