A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat brodnicki 

brodnicki
brak 10.81% 16.38% 21.95% 27.52% 33.09% 38.67% 44.24% 49.81% 55.38% 60.95%
danych 16.37% 21.94% 27.51% 33.08% 38.66% 44.23% 49.80% 55.37% 60.94% 66.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:61 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 579
Liczba ważnych kart:11 578
Frekwencja wyborcza:18.98%
Liczba głosów ważnych:11 169
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:2 855
% 25.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brodnica 21 766  4 847  4 846  4 719  510  10.81
Bobrowo 5 023  808  808  776  228  29.38
Brodnica 5 946  969  969  933  244  26.15
Brzozie 2 908  503  503  482  138  28.63
Górzno 3 193  581  581  562  214  38.08
Bartniczka 3 689  630  630  605  246  40.66
Jabłonowo Pomorskie 7 253  1 110  1 110  1 074  299  27.84
Osiek 3 214  468  468  435  169  38.85
Świedziebnia 4 184  924  924  887  590  66.52
Zbiczno 3 831  739  739  696  217  31.18
Ogółem 61 007  11 579  11 578  11 169  2 855  25.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KŁOPOTEK Eugeniusz 430 15.06 3.85
MES Ewa Monika 45 1.58 0.40
BARANOWSKI Krzysztof 15 0.53 0.13
PIETROWSKI Andrzej Władysław 4 0.14 0.04
ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 16 0.56 0.14
KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 17 0.60 0.15
OWCZARZ Andrzej 7 0.25 0.06
WICHROWSKA Magdalena 10 0.35 0.09
KURZAWA Dariusz 6 0.21 0.05
SOSNOWSKI Zbigniew 2 305 80.74 20.64