A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat chełmiński 

chełmiński
brak 4.17% 5.87% 7.57% 9.28% 10.98% 12.68% 14.38% 16.08% 17.79% 19.49%
danych 5.86% 7.56% 9.27% 10.97% 12.67% 14.37% 16.07% 17.78% 19.48% 21.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 478
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 322
Liczba ważnych kart:7 322
Frekwencja wyborcza:18.09%
Liczba głosów ważnych:7 033
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:720
% 10.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmno 15 659  3 409  3 409  3 287  137  4.17
Chełmno 4 344  595  595  577  96  16.64
Kijewo Królewskie 3 521  580  580  554  93  16.79
Lisewo 4 079  551  551  526  74  14.07
Papowo Biskupie 3 481  497  497  472  100  21.19
Stolno 4 045  761  761  720  113  15.69
Unisław 5 349  929  929  897  107  11.93
Ogółem 40 478  7 322  7 322  7 033  720  10.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KŁOPOTEK Eugeniusz 482 66.94 6.85
MES Ewa Monika 58 8.06 0.82
BARANOWSKI Krzysztof 15 2.08 0.21
PIETROWSKI Andrzej Władysław 7 0.97 0.10
ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 49 6.81 0.70
KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 31 4.31 0.44
OWCZARZ Andrzej 10 1.39 0.14
WICHROWSKA Magdalena 8 1.11 0.11
KURZAWA Dariusz 8 1.11 0.11
SOSNOWSKI Zbigniew 52 7.22 0.74