A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat golubsko-dobrzyński 

golubsko-dobrzyński
brak 3.44% 5.76% 8.08% 10.40% 12.72% 15.05% 17.37% 19.69% 22.01% 24.33%
danych 5.75% 8.07% 10.39% 12.71% 15.04% 17.36% 19.68% 22.00% 24.32% 26.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 948
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 378
Liczba ważnych kart:6 378
Frekwencja wyborcza:17.74%
Liczba głosów ważnych:6 094
% głosów ważnych:95.55%
Liczba głosów na listy komitetu:831
% 13.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Golub-Dobrzyń 10 098  1 960  1 960  1 890  65  3.44
Ciechocin 3 156  536  536  510  125  24.51
Golub-Dobrzyń 6 822  959  959  904  129  14.27
Kowalewo Pomorskie 9 113  1 798  1 798  1 726  310  17.96
Radomin 3 270  556  556  529  141  26.65
Zbójno 3 489  569  569  535  61  11.40
Ogółem 35 948  6 378  6 378  6 094  831  13.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KŁOPOTEK Eugeniusz 364 43.80 5.97
MES Ewa Monika 92 11.07 1.51
BARANOWSKI Krzysztof 30 3.61 0.49
PIETROWSKI Andrzej Władysław 12 1.44 0.20
ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 101 12.15 1.66
KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 15 1.81 0.25
OWCZARZ Andrzej 9 1.08 0.15
WICHROWSKA Magdalena 16 1.93 0.26
KURZAWA Dariusz 2 0.24 0.03
SOSNOWSKI Zbigniew 190 22.86 3.12