A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat lipnowski 

lipnowski
brak 20.25% 24.07% 27.90% 31.72% 35.54% 39.37% 43.19% 47.01% 50.83% 54.66%
danych 24.06% 27.89% 31.71% 35.53% 39.36% 43.18% 47.00% 50.82% 54.65% 58.48%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 819
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 123
Liczba ważnych kart:10 123
Frekwencja wyborcza:19.17%
Liczba głosów ważnych:9 577
% głosów ważnych:94.61%
Liczba głosów na listy komitetu:3 250
% 33.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lipno 11 679  2 417  2 417  2 272  460  20.25
Bobrowniki 2 443  495  495  471  209  44.37
Chrostkowo 2 422  336  336  321  146  45.48
Dobrzyń nad Wisłą 6 349  897  897  854  250  29.27
Kikół 5 735  1 453  1 453  1 368  800  58.48
Lipno 9 176  1 571  1 571  1 489  659  44.26
Skępe 6 084  1 185  1 185  1 129  265  23.47
Tłuchowo 3 633  499  499  466  150  32.19
Wielgie 5 298  1 270  1 270  1 207  311  25.77
Ogółem 52 819  10 123  10 123  9 577  3 250  33.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KŁOPOTEK Eugeniusz 255 7.85 2.66
MES Ewa Monika 28 0.86 0.29
BARANOWSKI Krzysztof 2 865 88.15 29.92
PIETROWSKI Andrzej Władysław 4 0.12 0.04
ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 9 0.28 0.09
KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 13 0.40 0.14
OWCZARZ Andrzej 9 0.28 0.09
WICHROWSKA Magdalena 12 0.37 0.13
KURZAWA Dariusz 9 0.28 0.09
SOSNOWSKI Zbigniew 46 1.42 0.48