A  A+ A+

Powiat rypiński 

rypiński
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 580
Liczba ważnych kart:5 580
Frekwencja wyborcza:15.63%
Liczba głosów ważnych:5 403
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rypin 13 384  2 647  2 647  2 581  0.00
Brzuze 4 332  529  529  507  0.00
Rogowo 3 887  538  538  515  0.00
Rypin 5 909  697  697  679  0.00
Skrwilno 4 844  754  754  727  0.00
Wąpielsk 3 353  415  415  394  0.00
Ogółem 35 709  5 580  5 580  5 403  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne