A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat rypiński 

rypiński
brak 8.64% 11.49% 14.33% 17.18% 20.03% 22.88% 25.72% 28.57% 31.42% 34.26%
danych 11.48% 14.32% 17.17% 20.02% 22.87% 25.71% 28.56% 31.41% 34.25% 37.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 580
Liczba ważnych kart:5 580
Frekwencja wyborcza:15.63%
Liczba głosów ważnych:5 403
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:1 094
% 20.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rypin 13 384  2 647  2 647  2 581  223  8.64
Brzuze 4 332  529  529  507  121  23.87
Rogowo 3 887  538  538  515  159  30.87
Rypin 5 909  697  697  679  252  37.11
Skrwilno 4 844  754  754  727  254  34.94
Wąpielsk 3 353  415  415  394  85  21.57
Ogółem 35 709  5 580  5 580  5 403  1 094  20.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KŁOPOTEK Eugeniusz 189 17.28 3.50
MES Ewa Monika 22 2.01 0.41
BARANOWSKI Krzysztof 17 1.55 0.31
PIETROWSKI Andrzej Władysław 4 0.37 0.07
ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 15 1.37 0.28
KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 6 0.55 0.11
OWCZARZ Andrzej 11 1.01 0.20
WICHROWSKA Magdalena 9 0.82 0.17
KURZAWA Dariusz 7 0.64 0.13
SOSNOWSKI Zbigniew 814 74.41 15.07