A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat toruński 

toruński
brak 5.42% 7.33% 9.24% 11.15% 13.06% 14.97% 16.88% 18.79% 20.70% 22.61%
danych 7.32% 9.23% 11.14% 13.05% 14.96% 16.87% 18.78% 20.69% 22.60% 24.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 068
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 207
Liczba ważnych kart:15 206
Frekwencja wyborcza:19.73%
Liczba głosów ważnych:14 587
% głosów ważnych:95.93%
Liczba głosów na listy komitetu:1 597
% 10.95%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmża 11 541  2 256  2 256  2 129  122  5.73
Chełmża 7 658  1 139  1 139  1 052  258  24.52
Czernikowo 6 867  923  923  880  119  13.52
Lubicz 14 425  3 149  3 149  3 059  215  7.03
Łubianka 5 037  1 122  1 122  1 056  243  23.01
Łysomice 7 295  1 401  1 401  1 369  81  5.92
Obrowo 10 716  2 158  2 158  2 089  245  11.73
Wielka Nieszawka 3 632  936  936  886  48  5.42
Zławieś Wielka 9 897  2 123  2 122  2 067  266  12.87
Ogółem 77 068  15 207  15 206  14 587  1 597  10.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KŁOPOTEK Eugeniusz 778 48.72 5.33
MES Ewa Monika 92 5.76 0.63
BARANOWSKI Krzysztof 35 2.19 0.24
PIETROWSKI Andrzej Władysław 37 2.32 0.25
ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 530 33.19 3.63
KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 18 1.13 0.12
OWCZARZ Andrzej 12 0.75 0.08
WICHROWSKA Magdalena 11 0.69 0.08
KURZAWA Dariusz 10 0.63 0.07
SOSNOWSKI Zbigniew 74 4.63 0.51