A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat tucholski 

tucholski
brak 7.58% 9.14% 10.69% 12.25% 13.80% 15.36% 16.92% 18.47% 20.03% 21.58%
danych 9.13% 10.68% 12.24% 13.79% 15.35% 16.91% 18.46% 20.02% 21.57% 23.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 841
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 467
Liczba ważnych kart:8 466
Frekwencja wyborcza:22.38%
Liczba głosów ważnych:8 059
% głosów ważnych:95.19%
Liczba głosów na listy komitetu:1 141
% 14.16%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cekcyn 5 266  1 032  1 032  982  192  19.55
Gostycyn 4 144  992  992  929  151  16.25
Kęsowo 3 530  682  682  631  146  23.14
Lubiewo 4 541  968  968  908  188  20.70
Śliwice 4 322  964  964  915  184  20.11
Tuchola 16 038  3 829  3 828  3 694  280  7.58
Ogółem 37 841  8 467  8 466  8 059  1 141  14.16
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KŁOPOTEK Eugeniusz 928 81.33 11.52
MES Ewa Monika 133 11.66 1.65
BARANOWSKI Krzysztof 13 1.14 0.16
PIETROWSKI Andrzej Władysław 2 0.18 0.02
ZAKRZEWSKA Edyta Lidia 15 1.31 0.19
KIERZKOWSKA Ewa Sławomira 13 1.14 0.16
OWCZARZ Andrzej 7 0.61 0.09
WICHROWSKA Magdalena 6 0.53 0.07
KURZAWA Dariusz 9 0.79 0.11
SOSNOWSKI Zbigniew 15 1.31 0.19