A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat chełmski 

chełmski
brak 24.46% 27.88% 31.31% 34.73% 38.16% 41.58% 45.00% 48.43% 51.85% 55.28%
danych 27.87% 31.30% 34.72% 38.15% 41.57% 44.99% 48.42% 51.84% 55.27% 58.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 838
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 222
Liczba ważnych kart:12 220
Frekwencja wyborcza:18.85%
Liczba głosów ważnych:11 721
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:4 625
% 39.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rejowiec Fabryczny 3 687  643  643  627  191  30.46
Białopole 2 609  441  441  424  165  38.92
Chełm 11 100  2 538  2 538  2 466  1 099  44.57
Dorohusk 5 510  1 012  1 012  970  334  34.43
Dubienka 2 149  413  413  400  166  41.50
Kamień 3 287  632  632  606  280  46.20
Leśniowice 3 167  578  578  554  308  55.60
Rejowiec Fabryczny 3 581  556  556  530  208  39.25
Ruda-Huta 3 789  828  828  782  459  58.70
Sawin 4 664  906  906  858  289  33.68
Siedliszcze 5 624  828  828  787  216  27.45
Wierzbica 4 296  883  882  838  205  24.46
Wojsławice 3 319  667  666  645  223  34.57
Żmudź 2 656  526  526  508  210  41.34
Rejowiec 5 400  771  771  726  272  37.47
Ogółem 64 838  12 222  12 220  11 721  4 625  39.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 504 10.90 4.30
HETMAN Krzysztof Andrzej 214 4.63 1.83
TOKARSKA Genowefa 55 1.19 0.47
ZAJĄC Józef 3 806 82.29 32.47
SOSNOWSKI Sławomir Antoni 9 0.19 0.08
CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 4 0.09 0.03
LITWINIUK Przemysław 5 0.11 0.04
SEREDYN Elżbieta 12 0.26 0.10
ZDANOWSKA Agnieszka 9 0.19 0.08
NIEZGODA Marceli Mateusz 7 0.15 0.06