A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat hrubieszowski 

hrubieszowski
brak 11.77% 14.29% 16.81% 19.33% 21.85% 24.37% 26.89% 29.41% 31.93% 34.45%
danych 14.28% 16.80% 19.32% 21.84% 24.36% 26.88% 29.40% 31.92% 34.44% 36.97%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 067
Liczba ważnych kart:10 066
Frekwencja wyborcza:17.93%
Liczba głosów ważnych:9 726
% głosów ważnych:96.62%
Liczba głosów na listy komitetu:2 094
% 21.53%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hrubieszów 15 835  3 349  3 349  3 262  384  11.77
Dołhobyczów 4 910  781  781  759  201  26.48
Horodło 4 550  683  683  652  150  23.01
Hrubieszów 8 461  1 476  1 476  1 415  336  23.75
Mircze 6 442  946  946  908  332  36.56
Trzeszczany 3 727  551  551  526  103  19.58
Uchanie 4 063  813  813  779  288  36.97
Werbkowice 8 154  1 468  1 467  1 425  300  21.05
Ogółem 56 142  10 067  10 066  9 726  2 094  21.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 1 298 61.99 13.35
HETMAN Krzysztof Andrzej 214 10.22 2.20
TOKARSKA Genowefa 307 14.66 3.16
ZAJĄC Józef 188 8.98 1.93
SOSNOWSKI Sławomir Antoni 10 0.48 0.10
CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 14 0.67 0.14
LITWINIUK Przemysław 9 0.43 0.09
SEREDYN Elżbieta 13 0.62 0.13
ZDANOWSKA Agnieszka 26 1.24 0.27
NIEZGODA Marceli Mateusz 15 0.72 0.15