A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat krasnostawski 

krasnostawski
brak 13.91% 17.73% 21.56% 25.38% 29.21% 33.03% 36.85% 40.68% 44.50% 48.33%
danych 17.72% 21.55% 25.37% 29.20% 33.02% 36.84% 40.67% 44.49% 48.32% 52.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 957
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 355
Liczba ważnych kart:10 353
Frekwencja wyborcza:18.51%
Liczba głosów ważnych:10 010
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:2 241
% 22.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krasnystaw 16 462  3 518  3 517  3 411  529  15.51
Fajsławice 3 948  761  761  742  146  19.68
Gorzków 3 184  605  605  595  223  37.48
Izbica 7 057  1 098  1 098  1 057  147  13.91
Krasnystaw 7 350  1 255  1 255  1 220  277  22.70
Kraśniczyn 3 380  745  745  705  223  31.63
Łopiennik Górny 3 442  449  449  431  86  19.95
Rudnik 2 727  441  440  423  96  22.70
Siennica Różana 3 512  704  704  675  352  52.15
Żółkiewka 4 895  779  779  751  162  21.57
Ogółem 55 957  10 355  10 353  10 010  2 241  22.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 451 20.12 4.51
HETMAN Krzysztof Andrzej 638 28.47 6.37
TOKARSKA Genowefa 75 3.35 0.75
ZAJĄC Józef 1 001 44.67 10.00
SOSNOWSKI Sławomir Antoni 30 1.34 0.30
CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 8 0.36 0.08
LITWINIUK Przemysław 3 0.13 0.03
SEREDYN Elżbieta 7 0.31 0.07
ZDANOWSKA Agnieszka 16 0.71 0.16
NIEZGODA Marceli Mateusz 12 0.54 0.12