A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat lubelski 

lubelski
brak 13.63% 16.69% 19.75% 22.80% 25.86% 28.92% 31.98% 35.04% 38.09% 41.15%
danych 16.68% 19.74% 22.79% 25.85% 28.91% 31.97% 35.03% 38.08% 41.14% 44.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:117 788
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 095
Liczba ważnych kart:27 092
Frekwencja wyborcza:23.00%
Liczba głosów ważnych:26 293
% głosów ważnych:97.05%
Liczba głosów na listy komitetu:5 737
% 21.82%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bełżyce 10 890  2 278  2 278  2 210  450  20.36
Borzechów 3 216  957  957  907  401  44.21
Bychawa 9 777  1 693  1 693  1 633  426  26.09
Garbów 7 125  1 742  1 742  1 684  314  18.65
Głusk 7 283  1 946  1 946  1 907  360  18.88
Jabłonna 6 264  945  945  920  233  25.33
Jastków 10 356  2 868  2 868  2 798  406  14.51
Konopnica 10 152  2 776  2 776  2 712  617  22.75
Krzczonów 3 979  717  717  691  253  36.61
Niedrzwica Duża 8 807  2 187  2 186  2 129  380  17.85
Niemce 14 241  3 328  3 327  3 209  608  18.95
Strzyżewice 6 134  1 356  1 355  1 328  382  28.77
Wojciechów 4 797  916  916  884  203  22.96
Wólka 8 238  2 030  2 030  1 974  269  13.63
Wysokie 3 918  848  848  818  266  32.52
Zakrzew 2 611  508  508  489  169  34.56
Ogółem 117 788  27 095  27 092  26 293  5 737  21.82
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 238 4.15 0.91
HETMAN Krzysztof Andrzej 4 424 77.11 16.83
TOKARSKA Genowefa 354 6.17 1.35
ZAJĄC Józef 192 3.35 0.73
SOSNOWSKI Sławomir Antoni 45 0.78 0.17
CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 35 0.61 0.13
LITWINIUK Przemysław 12 0.21 0.05
SEREDYN Elżbieta 19 0.33 0.07
ZDANOWSKA Agnieszka 44 0.77 0.17
NIEZGODA Marceli Mateusz 374 6.52 1.42