A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat łęczyński 

łęczyński
brak 11.26% 12.72% 14.19% 15.65% 17.12% 18.58% 20.04% 21.51% 22.97% 24.44%
danych 12.71% 14.18% 15.64% 17.11% 18.57% 20.03% 21.50% 22.96% 24.43% 25.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 714
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 882
Liczba ważnych kart:8 881
Frekwencja wyborcza:19.43%
Liczba głosów ważnych:8 575
% głosów ważnych:96.55%
Liczba głosów na listy komitetu:1 365
% 15.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cyców 6 137  1 041  1 041  1 003  177  17.65
Ludwin 4 165  705  705  676  159  23.52
Łęczna 19 390  4 266  4 265  4 137  466  11.26
Milejów 7 379  1 203  1 203  1 144  206  18.01
Puchaczów 4 289  852  852  830  215  25.90
Spiczyn 4 354  815  815  785  142  18.09
Ogółem 45 714  8 882  8 881  8 575  1 365  15.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 99 7.25 1.15
HETMAN Krzysztof Andrzej 1 016 74.43 11.85
TOKARSKA Genowefa 88 6.45 1.03
ZAJĄC Józef 93 6.81 1.08
SOSNOWSKI Sławomir Antoni 13 0.95 0.15
CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 7 0.51 0.08
LITWINIUK Przemysław 5 0.37 0.06
SEREDYN Elżbieta 7 0.51 0.08
ZDANOWSKA Agnieszka 15 1.10 0.17
NIEZGODA Marceli Mateusz 22 1.61 0.26