A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat łukowski 

łukowski
brak 7.37% 9.85% 12.33% 14.80% 17.28% 19.76% 22.24% 24.72% 27.19% 29.67%
danych 9.84% 12.32% 14.79% 17.27% 19.75% 22.23% 24.71% 27.18% 29.66% 32.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:86 157
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 103
Liczba ważnych kart:17 103
Frekwencja wyborcza:19.85%
Liczba głosów ważnych:16 523
% głosów ważnych:96.61%
Liczba głosów na listy komitetu:2 916
% 17.65%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łuków 24 348  5 863  5 863  5 714  421  7.37
Stoczek Łukowski 2 196  475  475  463  63  13.61
Adamów 4 677  924  924  885  193  21.81
Krzywda 8 256  1 132  1 132  1 072  292  27.24
Łuków 13 425  2 705  2 705  2 599  328  12.62
Serokomla 3 385  511  511  495  138  27.88
Stanin 7 665  1 611  1 611  1 546  497  32.15
Stoczek Łukowski 6 616  1 039  1 039  1 004  261  26.00
Trzebieszów 5 923  1 458  1 458  1 426  329  23.07
Wojcieszków 5 582  896  896  857  260  30.34
Wola Mysłowska 4 084  489  489  462  134  29.00
Ogółem 86 157  17 103  17 103  16 523  2 916  17.65
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 155 5.32 0.94
HETMAN Krzysztof Andrzej 459 15.74 2.78
TOKARSKA Genowefa 64 2.19 0.39
ZAJĄC Józef 54 1.85 0.33
SOSNOWSKI Sławomir Antoni 1 413 48.46 8.55
CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 31 1.06 0.19
LITWINIUK Przemysław 221 7.58 1.34
SEREDYN Elżbieta 19 0.65 0.11
ZDANOWSKA Agnieszka 462 15.84 2.80
NIEZGODA Marceli Mateusz 38 1.30 0.23