A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat radzyński 

radzyński
brak 22.00% 26.22% 30.44% 34.67% 38.89% 43.11% 47.33% 51.55% 55.78% 60.00%
danych 26.21% 30.43% 34.66% 38.88% 43.10% 47.32% 51.54% 55.77% 59.99% 64.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 328
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 755
Liczba ważnych kart:10 753
Frekwencja wyborcza:21.80%
Liczba głosów ważnych:10 351
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:3 302
% 31.90%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Radzyń Podlaski 13 137  3 244  3 244  3 150  693  22.00
Borki 4 852  982  981  928  596  64.22
Czemierniki 3 672  957  957  911  377  41.38
Kąkolewnica 6 718  1 230  1 229  1 185  370  31.22
Komarówka Podlaska 3 819  827  827  800  194  24.25
Radzyń Podlaski 6 482  1 316  1 316  1 273  313  24.59
Ulan-Majorat 4 832  1 186  1 186  1 125  495  44.00
Wohyń 5 816  1 013  1 013  979  264  26.97
Ogółem 49 328  10 755  10 753  10 351  3 302  31.90
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 58 1.76 0.56
HETMAN Krzysztof Andrzej 160 4.85 1.55
TOKARSKA Genowefa 48 1.45 0.46
ZAJĄC Józef 34 1.03 0.33
SOSNOWSKI Sławomir Antoni 2 648 80.19 25.58
CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 10 0.30 0.10
LITWINIUK Przemysław 242 7.33 2.34
SEREDYN Elżbieta 19 0.58 0.18
ZDANOWSKA Agnieszka 78 2.36 0.75
NIEZGODA Marceli Mateusz 5 0.15 0.05