A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat rycki 

rycki
brak 17.69% 21.71% 25.74% 29.76% 33.79% 37.81% 41.83% 45.86% 49.88% 53.91%
danych 21.70% 25.73% 29.75% 33.78% 37.80% 41.82% 45.85% 49.87% 53.90% 57.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 275
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 265
Liczba ważnych kart:11 264
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:10 839
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:2 575
% 23.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dęblin 13 725  3 216  3 215  3 095  589  19.03
Kłoczew 5 906  1 176  1 176  1 129  228  20.19
Nowodwór 3 390  704  704  682  175  25.66
Ryki 17 020  4 281  4 281  4 122  729  17.69
Stężyca 4 450  1 136  1 136  1 084  628  57.93
Ułęż 2 784  752  752  727  226  31.09
Ogółem 47 275  11 265  11 264  10 839  2 575  23.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 64 2.49 0.59
HETMAN Krzysztof Andrzej 517 20.08 4.77
TOKARSKA Genowefa 31 1.20 0.29
ZAJĄC Józef 17 0.66 0.16
SOSNOWSKI Sławomir Antoni 33 1.28 0.30
CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 1 867 72.50 17.22
LITWINIUK Przemysław 1 0.04 0.01
SEREDYN Elżbieta 28 1.09 0.26
ZDANOWSKA Agnieszka 9 0.35 0.08
NIEZGODA Marceli Mateusz 8 0.31 0.07