A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 8.22% 11.11% 14.00% 16.90% 19.79% 22.68% 25.57% 28.46% 31.36% 34.25%
danych 11.10% 13.99% 16.89% 19.78% 22.67% 25.56% 28.45% 31.35% 34.24% 37.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 007
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 139
Liczba ważnych kart:13 138
Frekwencja wyborcza:22.27%
Liczba głosów ważnych:12 793
% głosów ważnych:97.37%
Liczba głosów na listy komitetu:1 756
% 13.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnik 32 883  8 477  8 477  8 282  681  8.22
Mełgiew 7 192  1 549  1 548  1 514  241  15.92
Piaski 8 617  1 679  1 679  1 629  605  37.14
Rybczewice 3 038  473  473  455  104  22.86
Trawniki 7 277  961  961  913  125  13.69
Ogółem 59 007  13 139  13 138  12 793  1 756  13.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 81 4.61 0.63
HETMAN Krzysztof Andrzej 1 318 75.06 10.30
TOKARSKA Genowefa 155 8.83 1.21
ZAJĄC Józef 133 7.57 1.04
SOSNOWSKI Sławomir Antoni 13 0.74 0.10
CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 12 0.68 0.09
LITWINIUK Przemysław 5 0.28 0.04
SEREDYN Elżbieta 5 0.28 0.04
ZDANOWSKA Agnieszka 14 0.80 0.11
NIEZGODA Marceli Mateusz 20 1.14 0.16