A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat włodawski 

włodawski
brak 10.80% 12.66% 14.51% 16.37% 18.23% 20.09% 21.94% 23.80% 25.66% 27.51%
danych 12.65% 14.50% 16.36% 18.22% 20.08% 21.93% 23.79% 25.65% 27.50% 29.37%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:33 261
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 720
Liczba ważnych kart:6 720
Frekwencja wyborcza:20.20%
Liczba głosów ważnych:6 497
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:1 224
% 18.84%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Włodawa 11 727  2 668  2 668  2 611  282  10.80
Hanna 2 628  479  479  451  114  25.28
Hańsk 3 105  547  547  524  123  23.47
Stary Brus 1 783  393  393  375  103  27.47
Urszulin 3 428  628  628  608  113  18.59
Włodawa 4 886  927  927  891  200  22.45
Wola Uhruska 3 404  655  655  642  173  26.95
Wyryki 2 300  423  423  395  116  29.37
Ogółem 33 261  6 720  6 720  6 497  1 224  18.84
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 89 7.27 1.37
HETMAN Krzysztof Andrzej 375 30.64 5.77
TOKARSKA Genowefa 63 5.15 0.97
ZAJĄC Józef 565 46.16 8.70
SOSNOWSKI Sławomir Antoni 34 2.78 0.52
CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 5 0.41 0.08
LITWINIUK Przemysław 57 4.66 0.88
SEREDYN Elżbieta 9 0.74 0.14
ZDANOWSKA Agnieszka 11 0.90 0.17
NIEZGODA Marceli Mateusz 16 1.31 0.25