A  A+ A+

Powiat gorzowski 

gorzowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 341
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 566
Liczba ważnych kart:9 566
Frekwencja wyborcza:17.60%
Liczba głosów ważnych:9 202
% głosów ważnych:96.19%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kostrzyn nad Odrą 13 841  2 661  2 661  2 568  0.00
Bogdaniec 5 443  891  891  867  0.00
Deszczno 6 932  1 124  1 124  1 088  0.00
Kłodawa 6 201  1 596  1 596  1 534  0.00
Lubiszyn 5 405  709  709  685  0.00
Santok 6 329  1 055  1 055  1 000  0.00
Witnica 10 190  1 530  1 530  1 460  0.00
Ogółem 54 341  9 566  9 566  9 202  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne