A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat gorzowski 

gorzowski
brak 0.20% 0.27% 0.34% 0.42% 0.49% 0.56% 0.63% 0.70% 0.78% 0.85%
danych 0.26% 0.33% 0.41% 0.48% 0.55% 0.62% 0.69% 0.77% 0.84% 0.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 341
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 566
Liczba ważnych kart:9 566
Frekwencja wyborcza:17.60%
Liczba głosów ważnych:9 202
% głosów ważnych:96.19%
Liczba głosów na listy komitetu:59
% 0.64%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kostrzyn nad Odrą 13 841  2 661  2 661  2 568  15  0.58
Bogdaniec 5 443  891  891  867  0.46
Deszczno 6 932  1 124  1 124  1 088  10  0.92
Kłodawa 6 201  1 596  1 596  1 534  12  0.78
Lubiszyn 5 405  709  709  685  0.88
Santok 6 329  1 055  1 055  1 000  0.20
Witnica 10 190  1 530  1 530  1 460  10  0.68
Ogółem 54 341  9 566  9 566  9 202  59  0.64
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 23 38.98 0.25
DYMITRIADIS Dimitris 7 11.86 0.08
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 1 1.69 0.01
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 6 10.17 0.07
OYEDEMI Dorota Barbara 1 1.69 0.01
ADEL Juliusz Wilhelm 1 1.69 0.01
MIETLICKI Mateusz Marcin 3 5.08 0.03
MICHALSKI Daniel 7 11.86 0.08
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 10 16.95 0.11