A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat międzyrzecki 

międzyrzecki
brak 0.43% 0.52% 0.61% 0.70% 0.79% 0.88% 0.97% 1.06% 1.15% 1.24%
danych 0.51% 0.60% 0.69% 0.78% 0.87% 0.96% 1.05% 1.14% 1.23% 1.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 613
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 445
Liczba ważnych kart:8 443
Frekwencja wyborcza:17.74%
Liczba głosów ważnych:7 984
% głosów ważnych:94.56%
Liczba głosów na listy komitetu:67
% 0.84%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bledzew 3 665  700  700  645  1.09
Międzyrzecz 20 748  3 847  3 847  3 668  34  0.93
Przytoczna 4 597  772  772  695  0.43
Pszczew 3 410  630  628  601  1.33
Skwierzyna 10 012  1 693  1 693  1 614  11  0.68
Trzciel 5 181  803  803  761  0.53
Ogółem 47 613  8 445  8 443  7 984  67  0.84
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOŚ Ewa Izabela 27 40.30 0.34
DYMITRIADIS Dimitris 5 7.46 0.06
OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 3 4.48 0.04
SAPAŁA Krzysztof Gabriel 3 4.48 0.04
OYEDEMI Dorota Barbara 5 7.46 0.06
ADEL Juliusz Wilhelm 2 2.99 0.03
MIETLICKI Mateusz Marcin 4 5.97 0.05
MICHALSKI Daniel 6 8.96 0.08
WOJTASIEWICZ Arabella Halina 12 17.91 0.15