A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat nowosolski 

nowosolski
brak 3.42% 4.30% 5.18% 6.06% 6.94% 7.83% 8.71% 9.59% 10.47% 11.35%
danych 4.29% 5.17% 6.05% 6.93% 7.82% 8.70% 9.58% 10.46% 11.34% 12.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 279
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 309
Liczba ważnych kart:12 309
Frekwencja wyborcza:17.77%
Liczba głosów ważnych:11 869
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:591
% 4.98%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Nowa Sól 31 638  6 629  6 628  6 438  220  3.42
Bytom Odrzański 4 347  729  729  703  30  4.27
Kolsko 2 648  398  399  367  28  7.63
Kożuchów 12 844  1 852  1 852  1 786  131  7.33
Nowa Sól 5 443  828  828  802  38  4.74
Nowe Miasteczko 4 391  686  686  638  78  12.23
Otyń 5 204  875  875  841  39  4.64
Siedlisko 2 764  312  312  294  27  9.18
Ogółem 69 279  12 309  12 309  11 869  591  4.98
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FEDAK Jolanta Beata 381 64.47 3.21
RZEPA Jarosław Michał 19 3.21 0.16
KORCZYŃSKA Dorota Marta 33 5.58 0.28
SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 11 1.86 0.09
KRAWCZUK Jan 19 3.21 0.16
FIEDOROWICZ Czesław 81 13.71 0.68
KULINICZ Tomasz Teodor 1 0.17 0.01
ODACHOWSKA Agnieszka Maria 6 1.02 0.05
KUCHARSKA Barbara 26 4.40 0.22
MIĆKO Ryszard Józef 14 2.37 0.12